Opis miejsca

Budynek zlokalizowany przy ulicy Filtrowej w Warszawie jest siedzibą Najwyższej Izby Kontroli od 1985 roku. Od tego czasu są w nim podejmowane najważniejsze decyzje z zakresu kontroli działalności organów administracji rządowej. Obiekt jest zabytkowy i to m.in. dlatego wymagał przeprowadzenia w nim prac związanych z generalnym serwisem i naprawą stolarki okiennej.

Napotkane trudności

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie to obiekt zabytkowy, co generowało pewne problemy w trakcie konserwacji okien. Serwisanci musieli podczas pracy brać pod uwagę nie tylko aspekt techniczny swoich działań, ale również kwestie wynikające z ochrony praw zabytków. Zleceniodawcą tego zadania była sama Najwyższa Izba Kontroli. Wykonanie zlecenia zajęło fachowcom około 4 tygodnie.

Zastosowane działania

Generalny serwis stolarki okiennej (drewnianej i plastikowej) w gmachu Najwyższej Izby Kontroli zlokalizowanym w warszawskiej dzielnicy Ochota, obejmował następujące czynności:

  • gruntowny przegląd stanu okien,
  • naprawę i konserwację okuć i ram okiennych,
  • wymianę uszczelnień technicznych na nowe,
  • regulację i smarowanie mechanizmów odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie okien,
  • wymianę uszkodzonych okuć ROTO i SIEGENIA,
  • wymianę niektórych elementów konstrukcyjnych, znajdujących się oknach wykonanych z drewna.

Jak wynika z powyższego, prace konserwacyjne w budynku stojącym przy ulicy Filtrowej w Warszawie były kompleksowe.

Końcowy efekt prac

Konsekwencją przeprowadzonego serwisu było poprawienie ogólnego stanu całego obiektu, w którym mieści się siedziba Najwyższej Izby Kontroli. Dzięki wymianie uszczelek zmniejszył się współczynnik przenikania ciepła, a nasmarowanie mechanizmów przyczyniło się do zwiększenia komfortu korzystania z okien. Poprawie uległ także ogólny wygląd budynku. Warto wspomnieć, że dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów efekty prac będą służyły przez wiele lat.